Menu

Goois Natuurreservaat

Postbus 1001
1200 BA Hilversum
035-6214598
www.gnr.nl
gooisnatuurreservaat@gnr.nl


Het Goois Natuurreservaat wil de inwoners van ’t Gooi graag in contact brengen met de rijk gevarieerde natuur. De cultuurhistorie met grafheuvels, landgoederen en oude karrensporen wordt hierbij niet vergeten. Het sterk gevarieerde natuurreservaat biedt onderdak aan vele soorten planten en dieren. De stichting heeft een belangrijke taak als gastheer. Ze maakt het mogelijk dat bezoekers op hun eigen manier van de terreinen genieten, voor zover dat verenigbaar is met de beheeropdracht. Ook probeert de stichting het publiek te interesseren voor de natuurhistorie en de ecologische betekenis van de terreinen.