Menu

Wat doen wij?

Doel en Missie

Omgevingseducatie heeft de overtuiging dat educatie een belangrijke rol speelt in kennis, waardering en betrokkenheid bij de eigen omgeving. Wij willen bereiken dat lokale en regionale thema’s rond natuur, landschap, erfgoed en duurzaamheid vanzelfsprekende factoren zijn in het onderwijs in onze regio. Hoe?

  • Door de NME-wijzer Gooi en Vechtstreek: een website met een platformfunctie waarin het totale aanbod van alle netwerkorganisaties op het gebied van erfgoed, natuur en duurzaamheid voor scholen te vinden is;
  • Door op verzoek (digitale) lesmaterialen en activiteiten te ontwikkelen die aansluiten bij de doelgroep, de onderwijsdoelen en de ontwikkelingen in het onderwijs;
  • Door samen te werken en te verbinden met maatschappelijke organisaties, musea, historische kringen, natuur- en cultuurorganisaties

Wij ontvingen voor ons werk in 2018 de Culturele Prijs Noord-Holland

Jaarverslag

In 2020 was de corona-crisis dominant aanwezig. Ondanks het vele online onderwijs en de beperkingen konden - al of niet in aangepaste vorm - veel projecten doorgaan. De scholen wilden graag met de leerlingen naar buiten of maatschappelijke thema's de school in halen.

  • Projecten in beeld 2020.
  • Jaarverslag 2020.
  • Meerjarenplan 2016-2020: hier zijn strategische vragen en antwoorden geformuleerd die aangeven hoe wij ons werk en de ontwikkelingen in ons werkveld voor ons zien. De belangrijkste doelgroep van Omgevingsducatie is het onderwijs. In 2021 wordt een nieuw strategisch meerjarenplan opgesteld.