Menu

Wat doen wij?

Doel en Missie

Omgevingseducatie heeft de overtuiging dat educatie een belangrijke rol speelt in kennis, waardering en betrokkenheid bij de eigen omgeving. Wij willen bereiken dat lokale en regionale thema’s rond natuur, landschap, erfgoed en duurzaamheid vanzelfsprekende factoren zijn in het onderwijs in onze regio. Hoe?

  • Door de NME-wijzer Gooi en Vechtstreek: een website met een platformfunctie waarin het totale aanbod van alle netwerkorganisaties op het gebied van erfgoed, natuur en duurzaamheid voor scholen te vinden is;
  • Door op verzoek (digitale) lesmaterialen te ontwikkelen die aansluiten bij de kerndoelen en de ontwikkelingen in het onderwijs;
  • Door samen te werken en te verbinden met musea, historische kringen, natuurorganisaties en overige instellingen.

Wij ontvingen voor ons werk in 2018 de Culturele Prijs Noord-Holland

Jaarverslag

Het jaar 2018 stond in het teken van de Culturele Prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, die wij mochten ontvangen uit handen van de heer J. Remkes, commissaris van de Koning van Noord-Holland. We zijn heel blij met deze erkenning van ons werk! Bij de feestelijke uitreiking waren veel
vertegenwoordigers uit ons netwerk aanwezig en wij hopen samen met hen nog heel veel mooie plannen uit te voeren. Enkele hoofdlijnen in het werk van dit jaar zijn:

  • We ontwikkelden meerjarige projecten verder, die in 2017 zijn opgestart: Eco-Schools Hilversum, Duurzaam Onderwijs Gooi en Vechtstreek en Buurtparticipatie-projecten in Hilversum. Samenwerking met andere maatschappelijke partners op het gebied van milieu, groen en gezondheid is in deze projecten een belangrijke factor.
  • Daarnaast ondersteunden we de jaarlijks terugkerende natuur- en erfgoedprojecten die scholen uitvoeren: onder andere de Tweede Wereldoorlog in Hilversum, Buitenplaats Trompenburgh, Joris in de Middeleeuwse stad Naarden en de Natuurbrugexcursies.
  • We participeerden met een onderwijsproject in de ‘Week van de Erfgooier’ van Stichting Stad en Lande van Gooiland.

In het jaarverslag 2018 is alles te lezen over de nieuwe en lopende projecten.

In ons meerjarenplan 2016-2020 zijn strategische vragen en antwoorden geformuleerd die aangeven hoe wij ons werk en de ontwikkelingen in ons werkveld voor ons zien. De belangrijkste doelgroep van Omgevingsducatie is het onderwijs.