Menu

Wat doen wij?

Doel en Missie

Omgevingseducatie zet zich ervoor in om kinderen en jongeren in de regio Gooi en Vechtstreek te betrekken bij de thema’s en toekomst van hun eigen leefomgeving. De focus ligt hierbij op kennis, betrokkenheid, beleving en de rol die kinderen en jongeren zelf kunnen spelen. We werken aan onze missie door middel van educatieve onderwijsprojecten en vanuit de drie pijlers: natuur, duurzaamheid en cultureel erfgoed. Onze activiteiten:

  • de NME-wijzer Gooi en Vechtstreek: een website met een platformfunctie waarin het educatieve aanbod te vinden is van alle netwerkorganisaties op het gebied van erfgoed, natuur en duurzaamheid;
  • op verzoek ontwikkelen van (digitale) lesmaterialen en activiteiten die aansluiten bij de doelgroep, de onderwijsdoelen en de ontwikkelingen in het onderwijs;
  • samenwerking en verbinding met maatschappelijke organisaties, musea, historische kringen, natuur- en cultuurorganisaties.

Wij ontvingen voor ons werk in 2018 de Culturele Prijs Noord-Holland

Jaarverslagen en plannen