Menu

Wat doen wij?

Doel en Missie

Omgevingseducatie zet zich ervoor in om kinderen en jongeren in de regio Gooi en Vechtstreek te betrekken bij de thema’s en toekomst van hun eigen leefomgeving. De focus ligt hierbij op kennis, betrokkenheid, beleving en de rol die kinderen en jongeren zelf kunnen spelen. We werken aan onze missie door middel van educatieve onderwijsprojecten en vanuit de drie pijlers: natuur, duurzaamheid en cultureel erfgoed. Onze activiteiten:

  • de NME-wijzer Gooi en Vechtstreek: een website met een platformfunctie waarin het totale aanbod van alle netwerkorganisaties op het gebied van erfgoed, natuur en duurzaamheid voor scholen te vinden is;
  • op verzoek ontwikkelen van (digitale) lesmaterialen en activiteiten die aansluiten bij de doelgroep, de onderwijsdoelen en de ontwikkelingen in het onderwijs;
  • samenwerking en verbinding met maatschappelijke organisaties, musea, historische kringen, natuur- en cultuurorganisaties.

Wij ontvingen voor ons werk in 2018 de Culturele Prijs Noord-Holland

Jaarverslagen en plannen

In 2020 en 2021 was de corona-crisis dominant aanwezig. Ondanks de beperkingen konden - al of niet in aangepaste vorm - veel projecten doorgaan. De scholen wilden graag met de leerlingen naar buiten of maatschappelijke thema's de school in halen.