Menu

ANBI

ANBI

Anbi-gegevensformulier 2022 Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek

De lesprogramma’s en andere activiteiten van de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek leren kinderen en jongeren in onze regio over erfgoed, natuur en duurzaamheid in hun eigen omgeving.

Wanneer u aan een goed doel wilt schenken en als educatie, erfgoed, natuur en duurzaamheid u daarbij bijzonder aanspreken, denk dan eens aan Omgevingseducatie. Met uw bijdrage kan de Omgevingseducatie meer scholen betrekken en meer kinderen en jongeren bewust maken van hun omgeving en hen leren deze te waarderen. Dat legt de basis voor hun inzet als toekomstige volwassenen voor bescherming en behoud van de eigen omgeving voor henzelf en voor latere generaties. 

Schenken en nalaten

De overheid vindt dat Omgevingseducatie een belangrijke maatschappelijke rol vervult en daarom heeft de Belastingdienst Omgevingseducatie aangewezen als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Deze zogenoemde ANBI-status geldt voor onbepaalde tijd. Een schenking of een legaat aan de Stichting is daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor bedrijven is ze aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Omgevingseducatie hoeft zelf over het ontvangen geld geen belasting te betalen.

Een gift aan Omgevingseducatie kan in de vorm van een lijfrenteschenking of een eenmalige schenking. Wanneer u een eenmalige gift, schenking of een lijfrenteschenking wilt doen, kunt u contact opnemen met de notaris van de Stichting Omgevingseducatie. Deze maakt dan alles voor u in orde.
Rijks Bredius Netwerk Notarissen
Rijksweg 2, 1412 BA Naarden
T (035) 694 33 31   E info@notarisrb.nl
 
Voor meer informatie hierover raadpleegt u: www.belastingdienst.nl/giften.