Menu

Samenwerking

Omgevingseducatie is een netwerkorganisatie. Wij werken samen met alle cultureel erfgoedinstellingen en natuur-en milieuorganisaties in de regio. Zij leveren bronnen, deskundigheid en menskracht bij het organiseren van activerende programma’s die passen binnen een onderwijsproject. Daarnaast werken we als stichting altijd nauw samen met docenten van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs bij de totstandkoming van nieuwe lesprogramma's.

Er zijn diverse samenwerkingsverbanden en (burger)initiatieven in de regio op het gebied van duurzaamheid en cultureel erfgoed. Ook daar zijn we betrokken in de rol als organisatie die de verbinding kan leggen met het onderwijs-netwerk.

Infoschuur 't Gooi
Samen met zes andere organisaties maken wij gebruik van de Infoschuur 't Gooi als gezamenlijke activiteiten- en archiefruimte en organiseren we met elkaar jaarlijks de Gooise Landschapsdag.

Vrienden van het Gooi
"Een gezonde woon- werk- en leefomgeving, met voldoende ruimte voor de natuur, voor iedereen en altijd"
Dit is het uitgangspunt van de intentieverklaring die Omgevingseducatie en de Vrienden van het Gooi in 2017 hebben opgesteld en ondertekend en waarin beide organisaties aangeven de samenwerking op het gebied van educatie te willen versterken. Educatie die is gericht op waardering, belangstelling, bescherming en behoud van het bijzondere eigen karakter van de natuur, de landschappelijke en stedelijke gebieden en het cultureel erfgoed in het Gooi en omstreken. Omgevingseducatie zal in het kader van deze samenwerking de komende jaren projecten samenstellen en de Vrienden van het Gooi zijn bereid deze te (co)financieren vanuit het Fonds Wim Binnendijk.

H100
Wij zijn partner van de Hilversum100: een netwerk van Hilversummers, gestart in 2017, die werk maken van de energietransitie in hun stad. Het is een steeds groter groeiende groep van ondernemers, bewoners, bedrijven, scholen, sportverenigingen en andere organisaties. De rol van Omgevingseducatie is om de verbinding leggen tussen het H100-netwerk en het onderwijs (en vice versa) in Hilversum.

Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren
In Gooise Meren zijn we betrokken bij de werkgroep duurzaam onderwijs van de beweging Samen Sneller Duurzaam. De werkgroep is een lokaal centraal punt waar de verbinding wordt gelegd tussen duurzame initiatieven, de scholen in de gemeente en vice versa.

Tussen Vecht en Eem
Tussen Vecht en Eem is de overkoepelende organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden. In samenwerking met Omgevingseducatie is een regionale historische canon opgezet. Bij ieder venster wordt aangegeven welk lesmateriaal voor het onderwijs er bij aansluit.