Menu

Wie zijn wij?

Medewerkers

Omgevingseducatie bestaat uit een kleine kernteam. Daaromheen een pool van flexibele medewerkers die freelance of als vrijwilliger de organisatie ondersteunen, bijvoorbeeld als gastdocent of ontwikkelaar van lesmateriaal.

 • Maya Heinsbroek, algemeen projectleider, m.heinsbroek@omgevingseducatie.nl
 • Sandra van Breemen, projectmedewerker natuur en duurzaamheid, s.van.breemen@omgevingseducatie.nl
 • Nienke Peeters, projectmedewerker erfgoed, n.peeters@omgevingseducatie.nl

Bestuur

Stichting Omgevingseducatie is een non-profit organisatie die zich bezig houdt met educatie op het gebied van landschap, erfgoed, natuur en duurzaamheid.
In het bestuur hebben vertegenwoordigers uit onderwijs, erfgoedinstellingen en natuurbeheerorganisaties in de regio zitting.

 • Hans Hoes, voorzitter
 • Aernoud Olde, penningmeester
 • Arja Neppelenbroek-Klompe, secretaris
 • Eva Schild-Schofaerts, bestuurslid
 • Jaap Vlaanderen, bestuurslid
 • Thijn Westermann, bestuurslid

Verdere bestuursgegevens
Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
Postbus 133  -  1400 AC Bussum
IBAN: NL06 INGB 0007 2276 73 t.n.v. Stichting Omgevingseducatie, Hilversum 
KvK 41194641
BTW 8032.63.211B01
Informatienummer (RISN) / fiscaal nummer: 8032.63.211.L01

Comité van aanbeveling

Het is voor een kleine organisatie als Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek van groot belang gesteund te worden. Onderstaande personen hebben aangegeven de Stichting een warm hart toe te dragen en  achter de doelstellingen en de onderwijsprojecten van onze organisatie te staan.

Het Comité van aanbeveling bestaat uit:

 • Carla van Boxtel - hoogleraar geschiedenis, erfgoed en didactiek aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam en senior onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Teun. W. Hardjono - directeur CSR-Academy voor MVO en duurzaam ondernemen.
 • Michiel Korthals - voorzitter Slow Food Gooi, Eem en Vecht en bestuurslid Stichting Oude Landbouwgewassen Laren
 • Karel Loeff - directeur Erfgoedvereniging Heemschut, Amsterdam.
 • Herman Pleij - emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde.
 • Irmgard van Koningsbruggen - architectuurhistoricus en erfgoedadviseur