Menu

Onderwijs

Ben jij docent en wil je je lessen verrijken met thema's en locaties rond natuur, duurzaamheid en cultureel erfgoed in je eigen schoolomgeving? Via de NME-wijzer vind je inspirerende leermaterialen, gastlessen en buitenlocaties in de regio Gooi en Vechtstreek. Je kunt altijd gratis zoeken en reserveren zonder inlog. 

Vanuit Omgevingseducatie ontwikkelen we lesprogramma's die aansluiten bij de kerndoelen en de ontwikkelingen in het onderwijs. We werken samen met musea, historische kringen, (natuur)organisaties en maatschappelijke initiatieven in de regio Gooi en Vechtstreek. Zo brengen we de geschiedenis, actualiteit én de toekomst van je eigen omgeving dichterbij.

Basisonderwijs
We stellen onderwijsprojecten en lesmaterialen samen, bemiddelen bij gastlessen en verbinden basisscholen met organisaties en locaties in de regio.

Voorgezet onderwijs
In samenwerking met de middelbare scholen in de regio zijn diverse digitale modules samengesteld met een aansluitend buitenprogramma in de vorm van veldwerk, excursies en/of fietsroutes. 

Bekijk het educatief aanbod in de NME-wijzer en ontdek je eigen omgeving!