Menu

Natuur en landschap

De regio Gooi en Vechtstreek is een bijzonder gevarieerd gebied: de bossen en heidevelden in het Gooi, de landgoederen en veengebieden in de Vechtstreek, het kustgebied langs het Gooimeer....

In onze regio is een breed aanbod beschikbaar op het gebied van natuur,- milieu- en erfgoededucatie dat kinderen laat leren en kennismaken met natuur en landschap van hun eigen omgeving. Van lessen en activiteiten voor jonge kinderen over planten en dieren tot educatieve workshops voor de naschoolse opvang en projecten voor het voortgezet onderwijs.

Waarom educatie over natuur en landschap? Beleven en leren in het landschap laat kinderen en jongeren hun eigen leefomgeving ontdekken en begrijpen. Zij leren de waarde van de natuur, zijn er trots op en zien waarom het belangrijk is om er zorgvuldig mee om te gaan.