Menu

Duurzaamheid

Wat kun jij doen? Duurzaamheidseducatie gaat over het eigen handelingsperspectief en de lesprogramma’s en activiteiten gaan over thema’s die voor de toekomst van belang zijn. Denk aan biodiversiteit, waterkwaliteit en waterbeheer, energie, grondstoffen en voedsel. Het doel van duurzaamheidseducatie is jong en oud te laten nadenken over hoe zijzelf kunnen bijdragen aan een duurzame, toekomstbestendige wereld waarin mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn.

Waarom educatie over duurzaamheid? Educatie over duurzaamheid is een middel om kinderen en jongeren de invloed van hun eigen handelen te laten begrijpen. Zo groeien zij op tot betrokken en bewuste inwoners.