Menu

Voedselbos Huizen
www.voedselboshuizen.nl
info@voedselboshuizen.nl


Wat is een voedselbos? Een voedselbos is een bos dat door mensen is aangelegd met veel verschillende soorten hoge en lage bomen, struiken en planten die.... voedsel produceren! Het voedselbos Huizen biedt voor alle basisscholen uit Huizen en omgeving een leuk en leerzaam educatief lesprogramma aan op en rond het voedselbos. Afhankelijk van het jaargetijde en de ontwikkeling van ons voedselbos, krijgen kinderen een programma op maat. Zo gaan de lessen in het voorjaar meer over bloesem, insecten en bestuiving en de lessen in het najaar mee over de oogst, zaden en vruchten.

Drie elementen staan altijd centraal: de gelaagdheid van het voedselbos, de verschillende (levens)cyclussen, biodiversiteit en de verbanden tussen de planten- en de dierenwereld.

Na een korte inleiding in het leslokaal van de kinderboerderij gaan we naar het voedselbos. We nemen onderzoeksmaterialen mee waar de kinderen in groepjes verschillende opdrachten mee gaan doen.

Klassen die meerdere jaren terugkomen krijgen steeds een ander, uitgebreider aanbod. Hierdoor zien kinderen het bos groeien en groeit hun kennis mee!

Aanbod

Er is momenteel geen aanbod van Voedselbos Huizen.