Menu

Geloof jij het? - Kerken en religies in Huizen

Terug naar overzicht

Geloof jij het?

In de eerste les zien de kinderen in een powerpoint de verschillen en overeenkomst tussen drie grote godsdiensten.
Voor de tweede les nemen de kinderen een persoonlijk voorwerp mee dat bij hun thuis met religie te maken heeft. Daar wordt uitgebreid bij stilgestaan in de klas. De voorwerpen krijgen met een kaartje erbij een plek op de thematafel. Waar staan welke kerken in Huizen? De kinderen zoeken in de gemeentegids, plakken stickers voor de verschillende soorten kerken op de plattegrond. Dan bedenken ze in groepjes vragen voor de gidsen in de verschillende kerken.
In de volgende les wordt klassikaal een bezoek gebracht aan de Oude Kerk. De kinderen gaan zelfstandig met zoekkaarten de kerk door en tekenen hun meest bijzondere plek. Er is dan de tijd voor de vragen. In drie groepen worden daarna nog drie kerken bezocht.
Op school terug maken ze daar een presentatie van voor de hele klas. Zo komen verschillen en overeenkomsten weer aanbod. In de laatste les kiezen de kinderen een creatieve eindopdracht.

Sluit aan bij geschiedenistijdvak:
tijdvak van Ontdekkers en Hervormers (1500-1600) 

Aanmelden

Delen op social media

FacebookFacebookTweetTweetLinkedInLinkedInE-mailE-mail