Menu

Wonderwel - Energie is overal

Terug naar overzicht

Het fornuis, de verwarming, de verlichting in huis, het zijn voorzieningen die we elke dag gebruiken. Om ze te leveren is energie nodig en die halen we op dit moment nog meestal uit fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkool zouden er niet zijn zonder de zon. Ze zijn ontstaan uit vergane plantenresten van miljoenen jaren geleden! Fotosynthese zorgde voor het vasthouden van zonne-energie in de plantenbladeren. Het is deze energie die vrijkomt als we de fossiele brandstoffen verbranden. Maar ze zijn aan het opraken, de winning veroorzaakt problemen en de verbranding veroorzaakt vervuiling en een overmaat aan broeikasgassen. Daarom is het goed om zuinig te zijn met energie en gebruik te maken van schonere energie die niet opraakt of her­nieuw­baar is.

Via dagelijkse voorzieningen als de verwarming en verlichting maken kinderen kennis met begrippen die in de discussie over duurzaamheid veelvuldig worden gebruikt: fossiele brandstoffen, CO2, broeikaseffect, energie besparen, isolatie en duurzame energie.

Elk thema bestaat uit bouwstenen op maat voor de school. De start is een gastles over energie met een isolatieproef. In overleg stellen wij samen met jullie het programma samen met bouwstenen zoals een excursie, ontwerp-opdracht en een koppeling met de thuissituatie van de leerlingen. 

Download het lesschema en bekijk alle lesonderdelen.

Duurzame Werelddoelen

De duurzame werelddoelen zijn zeventien duurzame doelen om van de wereld een betere plek te maken. Onderstaande doelen zijn van toepassing op deze activiteit.

Aanmelden

Delen op social media

FacebookFacebookTweetTweetLinkedInLinkedInE-mailE-mail