Menu

Singer Laren

Oude Drift 1
1251 BS Laren
035 539 39 56

receptie@singerlaren.nl


Singer Laren heeft voor scholen speciale onderwijsprojecten. De projecten laten leerlingen actief kunst beleven, elk vanuit een andere invalshoek. Bij ieder project is een voorbereidende les beschikbaar zodat het museumbezoek op school kan worden voorbereid en de leerlingen een brug kunnen slaan tussen voorkennis en verwachtingen. Het programma Spot en Laila sluit aan bij de erfgoedleerlijn Laren.

  • Groep 1,2,3:  Spot en Laila
  • Groep 6,7,8:  Rare Kwast
  • Groep 6,7,8:  Move me!
  • alle groepen: Schoolrondleidingen

 

Aanbod

Er is momenteel geen aanbod van Singer Laren.