Menu

Natuurmonumenten - Naardermeer

Startpunt Boerderij Stadzigt, Meerkade 2
1412 AB Naarden
Ledenservice: 035 6559955
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/naardermeer
BEGooienVechtstreek@Natuurmonumenten.nl


Natuurmonumenten is een onafhankelijke vereniging die natuur, landschap en cultuurhistorie veiligstelt door gebieden aan te kopen, te beheren en te beschermen. Voor nu en voor toekomstige generaties.

Natuurmonumenten kocht het Naardermeer in 1906, de eerste aankoop in haar bestaan. Het gebied is beroemd om haar broedende aalscholvers, purperreigers en zwarte sterns. Het heldere water is er indrukwekkend en de watervegetatie is uniek. Het Naardermeer is alleen via een excursie o.l.v. een gids toegankelijk.

Voor basisscholen vanaf groep 3 wordt op het Naardermeer een programma geboden.

Voor meer informatie over de Naardermeerprogramma's en voor aanmelden kunt u bellen met de Natuurmonumenten-ledenservice  035-6559955.