Menu

Natuurmonumenten - Naardermeer

Startpunt Boerderij Stadzigt, Meerkade 2
1412 AB Naarden

www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/naardermeer
BEGooienVechtstreek@Natuurmonumenten.nl


Natuurmonumenten is een onafhankelijke vereniging die natuur, landschap en cultuurhistorie veiligstelt door gebieden aan te kopen, te beheren en te beschermen. Voor nu en voor toekomstige generaties.

Natuurmonumenten kocht het Naardermeer in 1906, de eerste aankoop in haar bestaan. Het gebied is beroemd om haar broedende aalscholvers, purperreigers en de otter. Het heldere water is er indrukwekkend en de watervegetatie en vogelrijkdom is uniek. Het Naardermeer is alleen via een excursie o.l.v. een gids toegankelijk. Voor meer informatie over de Naardermeerprogramma's voor scholen en voor aanmelden: kijk op https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/naardermeer/schoolactiviteiten/varen-met-de-school-op-het-naardermeer

Aanbod

Er is momenteel geen aanbod van Natuurmonumenten - Naardermeer.