Menu

Prehistorie - Graven in de IJzertijd van Weesp

Terug naar overzicht

Gevonden!

Eerst vertelt de leerkracht over tijdlijnen en geschiedenis. De kinderen doen een opdacht over tijdlijnen in hun werkboek. Aan de hand van de twee grote vertelplaten, de interactieve PowerPoint, de tekeningen en foto’s wordt er verder gepraat in les één over de tijd van de jagers en boeren en maken de kinderen weer een opdracht. In les twee wordt het verhaal van Beorn die in de prehistorie leefde, voorgelezen en gaat de les verder over de ijzertijd in Weesp. Het begrip archeoloog wordt uitgelegd en met het archeologiekoffertje determineren de kinderen in groepjes bodemvondsten; ze doen de kleren van de jagers en boeren aan. Het bezoek aan het museum wordt voorbereid. Daarna gaat de klas naar het Gemeentemuseum, de kinderen zien onder andere de echte bodemvondsten die ze eerder al op de foto hebben gezien. Ze gaan meel malen en wol spinnen. En dan naar de opgraving ergens in Weesp, waar ze als echte archeologen bodemvondsten gaan opgraven. De vondsten gaan mee naar school en daar wordt er over doorgepraat. Als creatieve eindverwerking kan de leerkracht kiezen uit een aantal mogelijkheden.
 

Sluit aan bij geschiedenistijdvak:
Tijd van Jagers en Boeren ( tot 50 voor Chr)

Aanmelden

Delen op social media

FacebookFacebookTweetTweetLinkedInLinkedInE-mailE-mail