Menu

AWN Naerdincklant Archeologie tussen Eem en Vechtstreek

Postadres: Oude Amersfoortseweg 140
1212 AJ Hilversum
035-7723267
www.awn-archeologie.nl/afdeling/naerdincklant/
s.koopman19@gmail.com


Naerdincklant is opgericht in 1952, de dertiende afdeling van AWN-Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, en dé archeologische vereniging voor het gebied tussen Vecht en Eem. Naerdincklant zet zich op diverse manieren in voor de archeologie in haar werkgebied. Onder meer door ruimtelijke ontwikkelingen in de gaten te houden die mogelijk schade opleveren voor het bodemarchief, door gevraagd of ongevraagd advies te geven aan gemeenten, provincies, terreinbeherende instanties of bedrijven en door zelf onderzoek te verrichten.

Daarnaast vergroot Naerdincklant middels educatieve activiteiten de kennis van de regionale archeologie en maakt hiermee overheden en bewoners bewust van het archeologisch erfgoed en de cultuurhistorische waarde daarvan. Schoolactiviteiten zijn gastlessen van een archeoloog in de klas.
 

Aanbod

Er is momenteel geen aanbod van AWN Naerdincklant Archeologie tussen Eem en Vechtstreek.