Menu

NME-programma Hilversum

Postbus 133
1400 AC Bussum


info@omgevingseducatie.nl


In Hilversum werken diverse organisaties en instellingen samen aan educatieve programma's rond duurzame thema's. Er zijn lesmaterialen en activiteiten beschikbaar voor het basis- en speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en de buitenschoolse opvang in Hilversum. 

Vanaf schooljaar 2017-2018 kunnen scholen zich aanmelden voor Eco-schools Hilversum. Eco-Schools biedt een duidelijke structuur naar meer duurzaamheid, waarbij leerlingen en docenten samen een eigen actieplan, doelstellingen en gedragsregels opstellen. Duurzaamheid is niet langer een ‘project’ of activiteit, maar raakt verankerd in ieders denken en doen. Met Eco-Schools als leidraad kun je met jouw school een grote stap zetten naar een gezonde en duurzame leef-, leer- en werkomgeving.