Menu
Duurzaam Onderwijs in Gooi en Vechtstreek

"Leren in en over je eigen omgeving, dat spreekt aan!"

NME-wijzer Gooi en Vechtstreek

Zoek direct in de NME-wijzer naar activiteiten of lesmateriaal.

Doelgroep

Toon alles

Duurzaam Onderwijs in Gooi en Vechtstreek

Duurzaam Onderwijs in Gooi en Vechtstreek

Met een groep van 6-8 basisscholen uit de regio werken we in de periode 2017-2019 aan:
• Materialen, (gast)lessen of activiteiten
• Uitwisselen van materialen en kennisdeling met andere scholen
• Een regionaal netwerk

Thema's
De inhoud van de activiteiten is gericht op aansprekende werkvormen en activiteiten over systemen in je eigen omgeving zoals kringlopen, energie- en watersystemen. In samenspraak met de scholen maken we een keuze. Ook actuele thema’s en aandachtspunten in de regio kunnen een plek krijgen, zoals:
• Energie: besparing en energieopwekking, duurzame mobiliteit
• Water: kwaliteit, waterbeheer en klimaatbestendigheid
• Grondstoffen: Hergebruik en waardebehoud  (kunststoffen, papier, inzameling, re- en upcycling)
• Natuur: groen in je eigen omgeving
• Biomassa en voedsel

Planning 2017-2018
• Vlak na de herfstvakantie: wat wil je als school? We bekijken welke lesmaterialen er momenteel zijn in de regio, bij de scholen en wat er zoal mogelijk zou zijn. Welke thema’s zijn interessant en welke werkvormen? Bij welke leergebieden kun je en wil je aansluiten? (techniek, kunst, onderzoekend leren, burgerschap?). Op basis daarvan gaat iedere school bekijken wat hiervan bruikbaar is en wat de school zou willen.
• Half januari: Wat is al bruikbaar en wat willen we nieuw aanschaffen of ontwikkelen? We inventariseren wat bruikbaar is en wat nieuw ontwikkeld/aangeschaft en opgezet moet worden. NME en de scholen gaan hiermee aan de slag en iedere school maakt een planning voor een pilotuitvoering in de groep(en) tot de zomer.
• Rond de voorjaarsvakantie: Uitvoeren in een of meer groepen. Materialen, excursies e.d. zijn klaar om te testen op de scholen en worden besproken
• Vlak voor de zomervakantie: evaluatiebijeenkomst

Meer informatie? Mail naar info@omgevingseducactie.nl