Menu
Leerlijn natuurverbindingen in de regio

NME-wijzer Gooi en Vechtstreek

Zoek direct in de NME-wijzer naar activiteiten of lesmateriaal.

Doelgroep

Toon alles

Leerlijn natuurverbindingen in de regio

Leerlijn natuurverbindingen in de regio

Lesprogramma Actie Zebrapad

Actie Zebrapad is een lesprogramma voor het gehele onderwijs in het Gooi en de Vechtstreek, over natuur, natuurbeheer en natuurverbindingen in het Gooi en in het bijzonder over de Natuurbrug Zanderij Crailoo. Centrale thema's zijn:  het landschap van Gooi en Vechtstreek, biodiversiteit en de dieren die er leven, de obstakels die zij tegenkomen én de oplossingen die daarvoor mogelijk zijn!

Verbinden natuurgebieden
Het Goois Natuurreservaat werkt al lange tijd aan het vergroten en verbinden van natuurgebieden om dieren en planten meer leefruimte en overlevingskansen te bieden. Stabiele, vitale populaties zijn beter bestand tegen bedreigingen als ziekten, milieuvervuiling, een strenge winter of zelfs structurele klimaatveranderingen. 

Leerlijn
Actie Zebrapad voor het basisonderwijs is opgebouwd volgens een doorgaande leerlijn natuureducatie.

►Groep 1-2: Zeppie de Zebrapad, met een kleuterpad met dierenopdrachten rond de school

►Groep 3-4: Ko Konijn is verdwaald, en buiten op zoek naar kleine diertjes

►Groep 5-6: Mijn Beste Park, met natuuronderzoek in een bpark in de buurt van de school

►Groep 7-8: Ons adviesbureau voor natuurverbindingen

Bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs kunnen op excursie naar de Natuurbrug Zanderij Crailoo.

Meer informatie over deze lesprogramma's en de bijbehorende excursies kunt u opvragen via de contactpagina.


De ontwikkeling van Actie Zebrapad is mogelijk gemaakt door de HIER-campagne waaraan het het Goois Natuurreservaat heeft meegedaan, samen met vele andere “goede doelen” van de Nationale Postcode Loterij.