Menu
Werkgroep Gooiologie

"Leren in en over je eigen omgeving, dat spreekt aan!"

NME-wijzer Gooi en Vechtstreek

Zoek direct in de NME-wijzer naar activiteiten of lesmateriaal.

Doelgroep

Toon alles

Werkgroep Gooiologie

Werkgroep Gooiologie

Als uitbreiding op de leergang Gooiologie voor het algemeen publiek was de wens van de  Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) en Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek (OGVE) om deze cursus ook aan te bieden aan het onderwijs in onze regio.

In 2014 is deze cursus gegeven aan een groep van ca. 20 docenten van het basis- en voortgezet onderwijs uit de regio. Het cursuspakket leerde docenten over het landschap, de geschiedenis, natuur en cultuurhistorie van het gebied tussen Vecht en Eem. Aan de cursus werkten diverse vrijwilligersorganisaties mee, zoals het IVN, TVE, Naerdincklant GNR en VVG zelf. Zo werd een verbinding gelegd tussen de school en de maatschappelijke(vrijwilligers)organisaties in de eigen omgeving. 

Modules:

  • Bodem en landschap - Ontstaan, ontwikkeling en diversiteit van het gebied tussen Vecht en Eem; geologische opbouw, archeologie en soorten landschappen.
  • De mens -  Wie woonden er in het gebied en hoe leefden zij; hoe ontstonden de dorpen, steden en buitenplaatsen?
  • Natuur en Ruimte - Ecologie en kenmerkende soorten van natuurgebieden, de invloed van de mens op het milieu; Ruimtelijke ontwikkelingen nu en in de toekomst aan de hand van de Regiokaart Gooi en Vecht.
  • Fietsexcursie  - langs locaties op het gebied van geologie, archeologie, erfgoed, natuur en ruimtelijke ontwikkeling.