Menu
Bestuursgegevens

"Leren in en over je eigen omgeving, dat spreekt aan!"

NME-wijzer Gooi en Vechtstreek

Zoek direct in de NME-wijzer naar activiteiten of lesmateriaal.

Doelgroep

Toon alles

Bestuursgegevens

Stichting Omgevingseducatie is een non-profit organisatie die zich bezig houdt met educatie op het gebied van landschap, erfgoed, natuur en duurzaamheid.

In het bestuur hebben vertegenwoordigers uit het onderwijs, erfgoedinstellingen en natuurbeheerorganisaties in de regio zitting.

  • Mw.. drs. G. Michielse-Oud, voorzitter (Goud Consult voor Kwaliteitsmanagement en Duurzaamheid)
  • Dhr. drs. A.v. d. Wiel, penningmeester (oud-bestuurder Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm)
  • Mw. drs. E. Schild-Schofaerts, secretaris (oud-redactielid tijdschrift Stichting Tussen Vecht en Eem)
  • Mw. drs. M. Boersen, bestuurslid (docent geschiedenis HBO/PABO, bestuurslid Stichting Tussen Vecht en Eem)
  • Dhr. H. Hoes, bestuurslid (bestuurslid Vereniging van Vrienden van het Gooi)
  • --------------------
  • Dhr. drs. S. Koopman, bestuurslid (vertegenwoordiger vrijwilligersorganisaties)
  • Dhr. J. Vlaanderen, bestuurslid (communicatie en vrijwilligers Goois Natuurreservaat)
  • Mw. T. Westermann, bestuurslid (Stichting Groen Muiderberg)

Verdere bestuursgegevens

Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
Postbus 133  -  1400 AC Bussum
IBAN: NL06 INGB 0007 2276 73 t.n.v. Stichting Omgevingseducatie, Hilversum 
KvK 41194641
BTW 8032.63.211B01
Informatienummer (RISN) / fiscaal nummer: 8032.63.211.L01