Menu
Wat doen wij?

NME-wijzer Gooi en Vechtstreek

Zoek direct in de NME-wijzer naar activiteiten of lesmateriaal.

Doelgroep

Toon alles

Wat doen wij?

Wat doen wij?

Omgevingseducatie heeft de overtuiging dat educatie een belangrijke rol speelt in kennis, waardering en betrokkenheid bij de eigen omgeving. Wij willen bereiken dat lokale en regionale thema’s rond natuur, landschap, erfgoed en duurzaamheid vanzelfsprekende factoren zijn in het onderwijs in onze regio. 

Dat wil de stichting bereiken door:

  • de NME-wijzer Gooi en Vechtstreek: een website met een publieke functie waarin het totale aanbod van alle netwerkorganisaties op het gebied van erfgoed, natuur en duurzaamheid voor scholen te vinden is.
  • op verzoek (digitale) lesmaterialen te ontwikkelen die aansluiten bij de kerndoelen en de ontwikkelingen in het onderwijs
  • samenwerking met musea, historische kringen, natuurorganisaties en overige instellingen door gerichte netwerkactiviteiten