Menu
Duurzaam ondernemen

"Leren in en over je eigen omgeving, dat spreekt aan!"

NME-wijzer Gooi en Vechtstreek

Zoek direct in de NME-wijzer naar activiteiten of lesmateriaal.

Doelgroep

Toon alles

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Doelgroep: onderbouw voortgezet onderwijs 
Leergebied: Mens en Natuur, Mens en Maatschappij 
Niveau: klas 2 – 3 havo/vwo 
Toelichting
De leerlingen krijgen inzicht in het brede begrip duurzaamheid tijdens een introductieles en een praktische instructie door de docent. Zij testen hun eigen leefstijl en leren over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen. Tijdens de excursie bezoeken de leerlingen een bedrijf of organisatie in hun eigen woonplaats. Aan de hand van zelfgemaakte interviewvragen checken zij het bedrijf op 12 duurzaamheidsaspecten rondom de thema’s people, planet en profit en formuleren verbeterpunten.

Leerdoelen
De leerlingen:
•    kunnen voorbeelden noemen van ecologische, sociale en economische duurzaamheid
•    kunnen aangeven hoe duurzaam hun leefstijl is en hoe dat te veranderen is
•    leren hoe je kunt meten hoe duurzaam een bedrijf of organisatie is
•    maken kennis met een bedrijf in hun eigen omgeving
•    leren een advies te geven aan een bedrijf om nog duurzamer te worden

Aansluiting bij de leergebieden:

•    Mens en Natuur: leren dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden 
•    Mens en Maatschappij: in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu. 

Tijdsbeslag
1 lesuur: klassikale introductie, praktische voorbereiding
1 lesuur: zelfstandig werken met digitale opdrachten, werkblad
2 lesuren: bedrijfsbezoek (incl. reistijd)
2 lesuren: verwerken en presenteren in werkvorm naar keuze 

Plaats/regio: Bussum, Hilversum

Interesse in dit project voor uw school? Neem vrijblijvend contact op via info@omgevingseducatie.nl