Menu
Buitenplaatsen 's-Graveland

NME-wijzer Gooi en Vechtstreek

Zoek direct in de NME-wijzer naar activiteiten of lesmateriaal.

Doelgroep

Toon alles

Buitenplaatsen 's-Graveland

Buitenplaatsen 's-Graveland

Doelgroep: onderbouw voortgezet onderwijs

Leergebied: M&M, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie 

Niveau: klas 2 – 3 vmbo, 1 - 2 mavo/havo 

Toelichting
De leerlingen krijgen middels een PowerPoint en verschillende interactieve opdrachten inzicht in de bijzondere ontstaansgeschiedenis van de buitenplaatsen en de inrichting van dat landschap. Ze leren de relatie kennen tussen de grondsoort (de grens van veenpolders en zanderige heuvelrug) en de mogelijkheden die dit bood voor ontginning en bebouwing. Bij de excursie bezoekt de klas buitenplaats Gooilust. In subgroepjes gaan de leerlingen actief aan de slag met grondboren, boomdikte meten, gewassen en dieren onderscheiden, etc. Hierdoor leren ze de bijzondere flora en fauna en inrichting van het landschap herkennen.

Leerdoelen

De leerlingen:
•    leggen uit waarom juist in de Gouden Eeuw buitenplaatsen zijn gebouwd in Gooi en Vechtstreek.
•    kunnen aangeven op welke grondsoort de buitenplaatsen van ‘s-Graveland staan.
•    wijzen op de plattegrond de buitenplaatsen aan, én kenmerken van de omringende grondsoorten.
•    noemen 3 voorbeelden van veranderingen in de directe omgeving, door de bouw van de buitenplaatsen.
•    leren zelfstandig opdrachten uitvoeren in een buitensituatie.

Aansluiting bij de les
•    Geschiedenis : tijdvak van Regenten en Vorsten (1600 - 1700) (Gouden Eeuw, VOC handel, rijke burgerij ontstaat in Amsterdam). 
•    Aardrijkskunde : inrichting van het landschap, grondsoorten herkennen. 
•    Biologie : flora en fauna herkennen in je eigen omgeving.

Tijdsbeslag
2 lesuren: klassikale introductie, zelfstandig werken met digiles, opdrachten, werkblad
2,5 - 3 uur: bezoek Gooilust en Corversbos met praktische veldwerkopdrachten. Deze excursie wordt begeleid door een natuurgids.
1-2 lesuren: verwerken en presenteren in werkvorm naar keuze.

Plaats/regio: 's-Graveland, met focus op buitenplaats Gooilust en Corversbos, het Gooi.

Interesse in dit project voor uw school? Neem vrijblijvend contact op via info@omgevingseducatie.nl