Menu
Omroepstad Hilversum

"Leren in en over je eigen omgeving, dat spreekt aan!"

NME-wijzer Gooi en Vechtstreek

Zoek direct in de NME-wijzer naar activiteiten of lesmateriaal.

Doelgroep

Toon alles

Omroepstad Hilversum

Omroepstad Hilversum

Doelgroep: onderbouw voortgezet onderwijs
Leergebied: M&M
Niveau: klas 1 – 2 vmbo/mavo/havo

Toelichting
In de module ‘De Omroep in Hilversum’ maken de leerlingen kennis met het thema verzuiling en de invloed die dat had op de omroepen en hun vestigingsplek Hilversum. De leerlingen leren over het ontstaan van de omroepen (publieke en commerciële) en de ontwikkelingen in de afgelopen 90 jaar. 
Excursiemogelijkheden: 1) bij steeds een ander omroepgebouw geven kleine groepjes  leerlingen, aan elkaar een korte presentatie over die omroep en de functie van dat gebouw nu. In de klas bereiden ze zich voor op hun gekozen omroep, o.a. met digiles. 2) Of fietstocht langs omroepgebouwen met externe fietsbegeleiding.

Leerdoelen:
De leerlingen: 
•    kunnen uitleggen wat verzuiling betekent in relatie tot de omroepen
•    noemen 3 ontwikkelingen in het ontstaan en groei van de omroep in Hilversum
•    noemen 2 gevolgen van de opkomst van de massamedia 
•    vergelijken publieke en commerciële omroepen, en benoemen van elk het nut 
•    noemen 2 voorbeelden van economische veranderingen die de omroepen/Mediapark teweeg brachten voor Hilversum 
•    kunnen een mening formuleren over de vraag: wat doen we: cultureel erfgoed van de omroep bewaren of weggooien?

Aansluiting bij lesprogramma 
Dit project geeft invulling voor:
•    het leergebied M&M
•    geschiedenis: tijdvak  Televisie en Computer (1950 – heden)
Aan bod komt: verzuiling

Tijdsbeslag 
•    2 lesuren: klassikale introductie met powerpoint + zelfstandig werken met de digiles, digi-opdrachten en werkblad
•    ca. 2 tot 2,5 uur fietsen door Hilversum: langs oude omroepgebouwen/mediapark (afhankelijk van de omroepen die de groepjes kiezen om zich in te verdiepen.)
•    2 lesuren verwerken en presenteren in werkvorm naar keuze.

Plaats/ regio: Hilversum, het Gooi

Interesse in dit project voor uw school? Neem vrijblijvend contact op via info@omgevingseducatie.nl