Menu
Veenlandschap Kortenhoef

NME-wijzer Gooi en Vechtstreek

Zoek direct in de NME-wijzer naar activiteiten of lesmateriaal.

Doelgroep

Toon alles

Veenlandschap Kortenhoef

Veenlandschap Kortenhoef

Veenlandschap Kortenhoef is een module voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Bekijk hier de wikiles

Bekijk hier de virtuele fietsroute

Doelgroep: onderbouw voortgezet onderwijs
Leergebied: M&M: Aardrijkskunde, geschiedenis
Niveau: klas  2-3 havo/vwo
Toelichting:
Het veenlandschap rondom Kortenhoef is het uitgangspunt. De leerlingen maken kennis met het ontstaan van veenlandschap, het zware werk om veen tot turf te maken en de noodzaak om molens in te zetten in dit ontgonnen gebied. Ze leren grondsoorten, landschapselementen en inrichtingselementen van laagveenland-schap herkennen. Met een virtuele fietsroute bereiden ze zich voor op de fietsexcursie. De excursie leidt langs de verschillende landschappen rond Kortenhoef: zand bij de  ’s-Gravelandse buitenplaatsen, lage veenpolders en veenmoeras. Praktische opdrachten: boren in veen- en zandgrond. Mogelijkheden in de uitvoering: Leerlingen fietsen zelfstandig a.d.h.v. een werkblad met routebeschrijving. Of de docent begeleidt de groep. 

Leerdoelen 
De leerlingen:
•    noemen het verschil tussen veen en turf en leggen uit hoe beide ontstaan/gemaakt worden.
•    verklaren waarom er behoefte ontstond aan turf als brandstof
•    noemen 2 redenen waarom molens in veengebied nuttig zijn en voor welke doelgroep. 
•    omschrijven de grondsoorten, landschapselementen en inrichtingselementen die bij laagveenlandschap horen. 

Aansluiting bij de les 
•    Leergebied M&M
•    Geschiedenis tijdvak:  Tijd van regenten en vorsten (1600-1700). Aan bod komen: gouden eeuw, groei werkgelegenheid en bevolking, tekort aan brandstof in grote steden, grote schaal turfsteken, rijke kooplieden verdienen geld met droogmalen veenplassen 
•    Aardrijkskunde: zand, veen, bodem en bodemgebruik, landschappen herkennen

Tijdsbeslag 
•    2 lesuren: korte klassikale introductie + zelfstandig werken met digiles, opdrachten en werkblad
•    3 uur fietsen langs diverse landschappen met 10 opdrachtplekken. 
•    2 lesuren verwerken en presenteren in werkvorm naar keuze.

Plaats/ regio: Kortenhoef, Vechtstreek, Wijdemeren

Interesse in dit project voor uw school? Neem vrijblijvend contact op via info@omgevingseducatie.nl