Menu
Gooi-o-logie: het Water tussen Vecht en Eem

"Leren in en over je eigen omgeving, dat spreekt aan!"

NME-wijzer Gooi en Vechtstreek

Zoek direct in de NME-wijzer naar activiteiten of lesmateriaal.

Doelgroep

Toon alles

Gooi-o-logie: het Water tussen Vecht en Eem

06-07-2016
Gooi-o-logie: het Water tussen Vecht en Eem

Bent u geschiedenis- of aardrijkskundedocent of algemeen geïnteresseerd en wilt u meer weten over de ontstaansgeschiedenis van onze regio? Schrijf dan in voor de nieuwe leergang Gooi-o-logie over Water!

Data: 12 oktober, 26 oktober en 2 november 2016

Tijdstip: van 19.30 tot 22.00 uur. 

Locatie: Infoschuur 't Gooi, Naarderweg 103A, Hilversum (www.infoschuur.nl)

Kosten: 60 euro, incl. (digitale) achtergrondinformatie

Aanmelden: via het e-mailadres info@geoparkgooienvecht.eu , o.v.v. 'leergang Water', naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Inhoud: De leergang begint met een inleiding in de paleogeografie (het geografische verleden) van het gebied. Hoe is het landschap van Vecht en Eem ontstaan, en wat voor rol heeft het water hierin gespeeld? De transformatie van een dekzandlandschap naar een uitgestrekt moerasgebied, doorsneden door rivieren, vormde de onderlegger voor het huidige landschap.

De tweede avond gaat in op de menselijke ingrepen: hoe is de huidige waterhuishouding ontstaan en wat zijn daar de kenmerken van? Tenslotte besteedt de leergang op de derde avond aandacht aan de waterplantengemeenschappen in ons gebied en de kwaliteitsaspecten van water die bepalend zijn voor bijzondere waterflora.

Vragen / contact: mw. Hetty Laverman, tel. 06 23618314

De leergangen en verdiepingscursussen Gooi-o-logie zijn een initiatief van Tussen Vecht en Eem, Ver. van Vrienden van het Gooi, Stichting Omgevingseducatie, Goois Natuurreservaat, Geopark Gooi en Vecht, IVN Gooi, AWN Naerdincklant, onder auspiciën van de Stichting Geopark Gooi en Vecht in oprichting.

Nieuwsoverzicht